Sidebar

Į Vilniaus universiteto (VU) Šv. Jonų bažnyčią grįžta VU Kultūros centro organizuojamas nemokamų koncertų ciklas „Muzikos valanda". Šiemet didinga vargonų muzika skambės trijuose vakaruose. Ciklo organizatoriai siekia supažindinti klausytojus su daugiau kaip 2000 metų istoriją turinčiu muzikos instrumentų karaliumi – vargonais. Šio instrumento grožį siekiama atskleisti nuostabiomis koncertinėmis programomis. Didžiausiais Lietuvos vargonais esančiais Šv. Jonų bažnyčioje kviečiami groti gerai žinomi vargonų muzikos atlikėjai ir kviestiniai svečiai.

„Nuo tabulatūros iki fantazijos", lapkričio 6 d., 18 val., Šv. Jonų bažnyčia.

Atlikėjai:  Aušra Motūzaitė - Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius (vargonai).

Vilniaus universiteto vargonininkai Aušra Motūzaitė - Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius pristato naują programą „Nuo tabulatūros iki fantazijos". Koncerte skambės šokiai iš XVII a. Braunsbergo-Olivos tabulatūros, Wolfgango Amadeus Mozarto ir Gustafo Adolfo Mankellio fantazijos vargonų duetams, Jeanne Demessieux ir Philo Lehenbauerio choralinėmis melodijomis pagrįsti kūriniai bei improvizacijos.

Pasak Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės, jai didžiausią malonumą šiuo metu teikia groti Jeanne Demessieux choralus. „Šiais metais švenčiame šios prancūzų vargonininkės, improvizatorės ir kompozitorės gimimo šimtmetį. Demessieux buvo viena iš aktyviausiai koncertuojančių moterų vargonininkių pasaulyje, per savo gyvenimą sugrojusi daugiau nei 700 koncertų įvairiose pasaulio šalyse. Labai gaila, kad jos trumpą gyvenimą nutraukė liga, bet net ir per 47 metus savo spalvingais ir dažnai virtuoziškais kūriniais ji paliko ryškų pėdsaką vargonų pasaulyje,” - pasakojo vargonininkė, kuri šiame koncerte taip pat atliks 7 šokius iš neseniai naujai publikuoto Braunsbergo-Olivos tabulatūros rinkinio.

Anot V. Pinkevičiaus šio koncerto programoje jam labiausiai patinka improvizuoti choralinę partitą Alle Menschen müssen sterben tema. „Choralinė partita - tai variacijų rūšis, kurias dažnai rašydavo tokie Vokietijos Baroko kompozitoriai, kaip Georgas Philippas Telemannas, Georgas Böhmas, Johannas Pachelbelis, Johannas Sebastianas Bachas ir kiti. Aš savo partitoje siekiu kiekviena variacija parodyti vis kitokias spalvingas vargonų registrų kombinacijas ir grojimo technikas. Tai yra puikus būdas demonstruoti didžiausius Lietuvos vargonus,” - pasakojo vargonininkas.

Ateityje Aušra ir Vidas planuoja pagroti visas šešias Švedijos Romantizmo epochos kompozitoriaus Gustafo Adolfo Mankellio fantazijas vargonų duetui. „Tai yra nuostabūs švelniai poetiški kūriniai, stiliumi primenantys Felixo Mendelssohno braižą. Spėjama, kad Mankellis šias fantazijas sukūrė groti kolegos muzikos teorijos profesoriaus Otto Danielio Winge dukroms, kurios vėliau tapo talentingomis vargonininkėmis,” - mintimis dalijosi vargonininkai.

Daugelyje šalių koncertuojantys vargonininkai, autoriai ir tinklaraštininkai dr. Vidas Pinkevičius ir dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė yra Vargonavimo paslapčių tinklaraščio, tinklalaidės ir mokymo svetainės, skirtos tūkstančiams vargonininkų iš 89 šalių, kūrėjai. Jie taip pat yra Vilniaus universiteto vargonininkai ir vadovauja universiteto vargonų studijai „Unda Maris“. Per pandemiją vargonų muzikos mylėtojams jie siūlo vargonų muzikos klausytis internetu savo kanaluose YouTube ir Spotify platformose.

„Ad patres… išėjusiems į tėvynę - muziką", lapkričio 13 d., 18 val., Šv. Jonų bažnyčia

Šis koncertas skiriamas rugsėjį iškeliavusiems kompozitoriui Broniui Kutavičiui ir violončelininkui Romanui Armonui.

Atlikėjai: Ramutė Kalnėnaitė (violončelė), Vytautas Oškinis (fleita) ir Jūratė Landsbergytė (vargonai).

Apie koncerto programą: 

Vilniaus Universiteto Šv. Jonų bažnyčios skliautai užsipildys laiką ir erdvę užvaldančia muzika.Tai Broniaus Kutavičiaus kūryba, sutelkusi Lietuvos Atgimimo epochą į muzikos sąjūdį ir iki dabar užtvindanti mūsų erdvę gyvybės srovėmis. Jos išlieka lyg amžinas baltiškosios gelmės švytėjimas, siekimas kurti. Koncerte galima bus pajusti šį didžiųjų muzikos kūrėjų buvimą kartu: fleitos, violončelės ir vargonų garsais atgis sakralus muzikos pasaulis su jo begalybe. Koncerte skambės O. Messiaeno „Jėzaus amžinybė”, K. Fukushimos „Mei”, B. Kutavičiaus „Amžinoji šviesa”, J.S. Bacho, G.F. Hendelio,  M. Regerio, M.K. Čiurlionio kūriniai. Muzika yra tėvynė, į kurią sugrįžtama, kai garsas ištirpsta tarp gausmo ir tylos. Todėl ir šio koncerto tema susišaukia su Kutavičiaus sonatos „Ad patres” erdvėlaikiu, aidinčiu pagal Čiurlionio paveikslus atsivėrusiomis vizijomis.

Dr. Jūratė Landsbergytė yra viena aktyviausių šiandienos Lietuvos vargonininkių. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. L. Digrio vargonų ir J. Čiurlionytės muzikologijos klases. Vargonininkės koncertinė veikla driekiasi per daugelį Europos šalių ir JAV.

Fleitininkas Vytautas Oškinis 2016 m. baigė fleitos atlikimo meno magistrantūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Fleitininkas yra įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, dažnai koncertuoja Lietuvos ir užsienio šalių (Vokietijos, Austrijos, JAV) salėse. 

Ramutė Kalnėnaitė dar būdama Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokine (mokytojas R. Armonas) pelnė tarptautinio J. Kociano vaikų konkurso Čekijoje (1968 m.) ir respublikinių jaunųjų atlikėjų konkursų I premijų laurus. Studijavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje (prof. J. Kasjanovo kl.), kur 1982 m. baigė aspirantūrą. 1984 m. tapo tarptautinio atlikėjų konkurso Rygoje nugalėtoja. 2001 m. atstovavo Lietuvai tarptautiniame M. Rostropovičiaus violončelininkų festivalyje Rygoje. Jos violončelės klausėsi Prancūzijos, Šveicarijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Rusijos, Latvijos, Estijos didžiųjų salių lankytojai, ji grojo solo su Lietuvos ir Latvijos simfoniniais, Taškento konservatorijos kameriniu orkestrais. 

„Prie vargonų su Mocartu", gruodžio 11 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčia

*Dėl sudėtingos pandeminės situacijos atlikėja Gunta Gelgotė nebegalės dalyvauti gruodžio 11 d. koncerte. 

Atlikėjai: Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Dainius Puišys (baritonas) ir Giedrius Gelgotas (fleita).

Programa „Prie vargonų su Mocartu”, skirta kompozitoriaus 230-osioms mirties metinėms paminėti. 

Vargonininkė ir pianistė Jurgita Kazakevičiūtė, buvusi J. Gruodžio konservatorijos auklėtinė (A. Andriuškevičiaus fortepijono kl. 1991-1995), 2002 baigė Lietuvos muzikos akademijos magistrantūrą. 2003 J. Kazakevičiūtė įstojo į LMTA vargonų meno aspirantūrą, kurią baigė 2005 (doc. V. Survilaitės klasė). Jurgitos mokytojai – vargonininkai Balys Vaitkus, Audra Telksnytė, doc. Virginija Survilaitė bei pianistė Rūta Ibelhauptienė – pabrėžė vargonininkės muzikavimo įtaigumą bei brandą, taip pat jos puikią techniką, ypatingą domėjimąsi kūrinių interpretacijomis. 2001-2003 vargonininkė studijavo Mozarteum’e (Austrija), prof. H. Metzger vargonų ir prof. H. Miki fortepijono klasėse; tobulinosi atlikėjų meistriškumo kursuose. 

Jurgita Kazakevičiūtė daug koncertuoja Lietuvos miestų koncertų salėse ir bažnyčiose, ne kartą vargonavo Vokietijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Vargonininkės koncertuose skamba įvairių epochų ir stilių muzika - nuo baroko (J.S.Bacho, D.Buxtehude’s) iki šiuolaikinių (O. Messiaeno, A.Martinaičio) kompozicijų, tarp jų ne tik žymiausių kūrėjų opusai, bet ir rečiau atliekamos ar dar nežinomos senųjų meistrų kompozicijos, transkripcijos vargonams.

Dainius Puišys –  choro dirigentas, dainininkas (baritonas) ir pedagogas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo dvi specialybes. 1990 m. tapo I-ojo  tarptautinio J. Naujalio choro dirigentų konkurso laureatu. 1991 m. baigė choro dirigavimą (prof. A. Jozėno kl.), 1991 – 1993 m. žinias gilino LMTA meno aspirantūroje (prof. A. Jozėno kl.). 1997 m. baigė LMTA Dainavimo katedros magistrantūrą (prof. V. Noreikos kl.), tais pačiais metais tapo respublikinio S. Šimkaus dainininkų konkurso diplomantu ir debiutavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Nuo 1991 m. yra LMTA Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 2004 m. – docentas, nuo 2018 m. – profesorius. Jo dirigavimo ir dainavimo klasę LMTA yra baigę apie 50 absolventų. 1992 – 1995 m. LMTA mišraus choro dirigentas – chormeisteris. 1995 – 2005 m. LMTA merginų choro meno vadovas ir dirigentas. 2005 - 2018 m. LMTA Choro dirigavimo katedros vedėjas, LMTA mišraus choro meno vadovas ir dirigentas.

Kaip dainininkas Dainius Puišys koncertuoja su pianistais – koncertmeisteriais, vargonininkais, įvairiais kameriniais ansambliais, orkestrais ir chorais. Yra dainavęs diriguojant S. Sondeckiui, V. Viržoniui, A. Šulčiui, M. Staškui, M. Pitrėnui, R. Šervenikui, M. Barkauskui, M. Aberg (Švedija), R. Alessandrini (Italija), F. Bernius (Vokietija), P. Gyliui, V. Augustinui, T. Ambrozaičiui ir kt. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose muzikos festivaliuose: Tel-Avivo kamerinės muzikos (1994m.), J.Haydno-F.Schuberto muzikos festivalyje Vilniuje (1997m.), Šiaulių sakralines muzikos festivalyje „Resurrexit“, Klaipėdos muzikos pavasaryje (2002-2008m.),Tytuvėnų , Kristupo vasaros ir Pažaislio muzikos festivaliuose (2002-2008m.). Europos tarybos kultūros programose Lietuvoje ir užsienyje.  Nuolat dalyvauja Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Lietuvos muzikų rėmimo fondo, Lietuvos muzikų sąjungos ir kt. koncertinių organizacijų rengiamuose koncertuose. Gastroliavo Vokietijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Izraelyje, Rusijoje, Japonijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt.

Jo repertuarą sudaro stambūs kantatinio – oratorinio žanro kūriniai, operų arijos ir vokaliniai – kameriniai kūriniai.

Fleitininkas Giedrius Gelgotas (g. 1977) aktyviai koncertuoja kaip solistas, ansamblių dalyvis, inicijuoja naujus kūrinius ir rūpinasi jų atlikimu bei sklaida įvairiose šiuolaikinės muzikos scenose. Baigęs studijas Vilniuje, Londone ir Vienoje bei pelnęs ne vieną aukštą apdovanojimą tarptautiniuose konkursuose, fleitininkas šiandien laukiamas daugelyje prestižinių muzikos salių bei festivalių Lietuvoje ir svetur. Vienas Lietuvos fleitų kvarteto bei Šv. Kristupo medinių pučiamųjų kvinteto įkūrėjų ir narių jis šiuo metu taip pat yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro fleitų grupės koncertmeisterio pavaduotojas ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentas. Fleitininkas anksčiau bendradarbiavo su Kairo operos simfoniniu (kviestinis solistas ir fleitų grupės koncertmeisteris 2007‒2008), Barselonos simfoniniu – Katalonijos nacionaliniu (artistas 2009) ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniu (artistas nuo 1996; fleitų grupės koncertmeisteris 2010‒2015) orkestrais. Kaip solistas koncertavo su Lietuvos, Kauno, Šv. Kristoforo, Klaipėdos kameriniais, Lietuvos valstybiniu simfoniniu ir daugybe kitų šalių orkestrų, diriguojant tokiems legendiniams batutos meistrams kaip Yehudi Menuhinas, Mstislavas Rostropovičius, Bernardas Haitinkas ir daugelis kitų. Kaip ryškus šiuolaikinės muzikos interpretuotojas, G. Gelgotas atliko Algirdo Martinaičio, Onutės Narbutaitės, Arvydo Malcio, Fausto Latėno, Ramūno Motiekaičio ir kitų Lietuvos kompozitorių kūrinių premjeras, parengė šios muzikos įrašų kompaktinėms plokštelėms ir radijo fondams. Pastaraisiais metais atlikėjo koncertiniai maršrutai driekiasi iki Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos salės, Ostravos festivalio Čekijoje ir Beiruto scenų.

DĖMESIO!

Visi koncertai nemokami, bet dalyvaujantys privalo turėti galiojantį galimybių pasą. 

Registracija bus vykdoma vietoje. 

Registruodamasis renginiui, asmuo sutinka perduoti savo asmens duomenis juos saugoti. Duomenys bus tvarkomi tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po įvykusio reginio.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos