Sidebar

Aktuali informacija studentams, lankantiems meno kolektyvą

Vilniaus universiteto studentai, lankantys VU meno kolektyvą 1 metus ir ilgiau gali prašyti suteikti vienkartinę tikslinę stipendiją už kultūrinę veiklą bei prašyti sumažinti studijų įmoką.

Vienkartinė tikslinė stipendija

Skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Stipendiją skiria Rektoriaus sudaryta komisija. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 iki 15 BSI. Prašymai rudens semestre teikiami iki spalio 25 d., pavasario – iki kovo 25 d.

Studentas, norintis gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, Universiteto Studijų informacinėje sistemoje turi užregistruoti e-prašymą kartu su Stipendijų nuostatų 61 punkte išvardytais dokumentais: veiklos aprašymu bei gali pridėti rekomendacijas, pažymėjimus, sertifikatus ir kitus priedus.
Dėl rekomendacijos skirti vienkartinę tikslinę stipendiją kreipkitės į savo meno kolektyvo vadovą (rekomendaciją pasirašo pats kolektyvo vadovas).

Apie visas stipendijas

Įmokų už studijas sumažinimas

Įmokų už studijas sumažinimo tvarka
37.3 [Studijų įmoka gali būti sumažinta] remiantis kamieninio akademinio padalinio tarybos patvirtinta tvarka, ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui – vienam semestrui. Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja pareiškėjas, vadovo vardu. Dalinai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra Universiteto meno kolektyvų nariai, kurie atstovaudami Universitetą laimėjo prizines vietas, tapo laureatais arba diplomantais tarptautiniuose ar nacionaliniuose muzikos, teatro, chorų, folkloro konkursuose arba festivaliuose. Jiems įmoka gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti studijų įmoką, privaloma pristatyti dokumentus, įrodančius tarptautiniame ar nacionaliniame konkurse arba festivalyje užimtą prizinę vietą. Kamieninio akademinio padalinio taryba gali nustatyti papildomą studijų įmokos sumažinimo tvarką, tačiau ji negali prieštarauti šio Aprašo nuostatoms.

Prašymas dėl įmokos už studijas sumažinimo
Prašymą semestro pradžioje studentas teikia fakultetui, kuriame studijuoja.
Prie prašymo pridedama VU Kultūros centro rekomendacija, pasirašyta Kultūros centro direktoriaus, bei kolektyvo (ar studento individualius, jei yra) pasiekimus įrodantys pažymėjimai, sertifikatai ir pan. Dėl rekomendacijos kreipkitės į savo kolektyvo vadovą.

Kultūrinės kompetencijos įrašymas diplomo priedėlyje

Bakalauro, magistro laipsnio arba vientisąsias studijas baigiantiems meno kolektyvo nariams į diplomo priedėlį gali būti įrašoma informacija apie studijų metu įgytą kultūrinę kompetenciją (kolektyvo vadovo teikimu aktyviai lankius kolektyvą bent 2 metus).
Dėl įrašo diplomo priedėlyje kreipkitės į savo kolektyvo vadovą 1 mėn. iki paskutinio studijų semestro pabaigos.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos