Sidebar

Taryba yra kolegialus patariamasis organas. Taryba veikia pagal Kultūros centro nuostatus.

Taryba:

 • teikia kuruojančiam prorektoriui ir Centro direktoriui pasiūlymus dėl Centro plėtros, strateginių veiklos krypčių kūrimo, priemonių, naudojamų įgyvendinti uždavinius, ir kitais su Centro veikla susijusiais klausimais;
 • svarsto ir vertina Centro kasmetines ataskaitas (įskaitant ir finansines ataskaitas), sąmatas, veiklos planus ir esant poreikiui teikia savo išvadas ar nuomonę Centro direktoriui ir / ar kuruojančiam prorektoriui;
 • pataria Centro direktoriui dėl Centro kolektyvų dalyvavimo meniniuose konkursuose, festivaliuose bei jų finansavimo klausimais;
 • teikia siūlymus studentų meninio ugdymo klausimais;
 • teikia rekomendacijas Centro direktoriui dėl Centro veiklos praktinio pritaikomumo, paramos gavimo ir panaudojimo bei kitų Tarybai nagrinėti pavestų klausimų;
 • siūlo ir svarsto rėmėjų, kurie padėtų Centrui lėšomis, įrengimais, aparatūra, programine įranga, literatūra ir kitomis vertybėmis, kandidatūras;
 • teikia rekomendacijas dėl paramos Centro meninėje veikloje dalyvaujančių Universiteto studentų, darbuotojų ir pagal galimybes absolventų mainų, stažuočių, pasirodymų užsienio šalyse organizavimo;
 • padeda Centro direktoriui spręsti įvairius su parama Centrui susijusius klausimus Lietuvos Respublikos valstybinėse ir kitose institucijose;
 • padeda plėtojant Centro tarptautinius ryšius;
 • pataria Centro direktoriui dėl Centro struktūros pakeitimo bei kolektyvų kūrimo ar naikinimo;
 • pataria kitais su Centro veikla susijusiais klausimais.

Tarybą šiuo metu sudaro:

 • Prof. Andrius Vaišnys, VU Komunikacijos fakultetas, Plėtros tarybos pirmininkas
 • Doc. Zita Kelmickaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė
 • Violeta Makačinaitė, VU studentų atstovė
 • Rasa Gelgotienė, VU chorų „Virgo“, „Gaudeamus“ ir „Pro Musica“ meno vadovė
 • Milda Ričkutė, VU folkloro ansamblio „Ratilio“ meno vadovė
 • Rimantas Venckus, VU teatro trupės „Minimum“ meno vadovas
 • Indrė Alaburdienė, VU Dainų ir šokių ansamblio šokėjų grupės vadovė

Įsakymas dėl Kultūros centro Plėtros tarybos sudėties 2014-05-09


Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos