Plėtros taryba

Taryba yra kolegialus patariamasis organas. Taryba veikia pagal Kultūros centro nuostatus. Tarybą sudaro:

  • Prof. Andrius Vaišnys, Komunikacijos fakulteto dekanas
  • Doc. Zita Kelmickaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė
  • Violeta Makačinaitė, studentų atstovė
  • Rasa Gelgotienė, chorų „Virgo“, „Gaudeamus“ ir „Pro Musica“ meno vadovė
  • Milda Ričkutė, folkloro ansamblio „Ratilio“ meno vadovė
  • Rimantas Venckus, teatro trupės „Minimum“ meno vadovas
  • Indrė Alaburdienė, Dainų ir šokių ansamblio šokėjų grupės vadovė

Įsakymas dėl Kultūros centro Plėtros tarybos sudėties 2014-05-09