Kontaktai

 Vilniaus universiteto Kultūros centras

tel. (8-5) 268 6989; mob. 8 686 19740; faks. 2687009; el.paštas: kultura@kc.vu.lt;

Buveinė:

M.K.Čiurlionio g. 21, 347 kab.
Įėjimas per pagrindinį įėjimą iš gatvės (Gamtos mokslų fakultetas), į 3-iąjį aukštą per Didžiąją aulą - už scenos.

Adresas korespondencijai:

Vilniaus universiteto Kultūros centras
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Darbuotojai:

Darbuotojas Pareigos Atsakomybė Kontaktai
Milda Dailidienė Administratorė, laikinai vykdanti centro direktorės funkcijas  Atsakinga už centro darbo organizavimą, centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą, sprendžia centro kompetencijai priskirtus klausimus; atsakinga už personalo dokumentų administravimą. Tel.: (8 5) 268 6989
(+370) 686 19740
milda.dailidiene@kc.vu.lt
M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.
Paulius Narušis Reikalų tvarkytojas Atsakingas už centro dokumentų administravimą, administracinį susirašinėjimą, meno kolektyvų narių duomenų bazės administravimą, centro patalpų administravimą, renginių sklaidą. Tel.: (+370) 699 44884
paulius.narusis@kc.vu.lt
M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.
Jurgita Vaitkevičienė Sandėlininkė Atsakinga už centro turto administravimą, išdavimą naudojimui, naujo įsigyjimą. Tel.: (+370) 616 46313
jurgita.vaitkeviciene@kc.vu.lt
M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.,

 Kiti darbuotojai: VU Telefonų knyga