Darbuotojai

 Kultūros centro administracija

tel. (8-5) 268 6989; mob. 8 686 19740; faks. 2687009; el.paštas: ; M.K.Čiurlionio g. 21, 347 kab., Vilnius
Darbuotojas Pareigos Atsakomybė Kontaktai
Milda Dailidienė Administratorė, laikinai vykdanti centro direktorės funkcijas  Atsakinga už centro darbo organizavimą, centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą, sprendžia centro kompetencijai priskirtus klausimus; atsakinga už personalo dokumentų administravimą. Tel.: (8 5) 268 6989
(+370) 686 19740

M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.
Paulius Narušis Reikalų tvarkytojas Atsakingas už centro dokumentų administravimą, administracinį susirašinėjimą, meno kolektyvų narių duomenų bazės administravimą, centro patalpų administravimą, renginių sklaidą. Tel.: (+370) 699 44884

M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.
Jurgita Vaitkevičienė Sandėlininkė Atsakinga už centro turto administravimą, išdavimą naudojimui, naujo įsigyjimą. Tel.: (+370) 616 46313

M. K. Čiurlionio g. 21
347 kab.,

 Kiti darbuotojai: VU Telefonų knyga