Apie centrą

Vilniaus universiteto Kultūros centras vienija 10 meno kolektyvų. Tai chorai, orkestrai, teatrai, įvairūs ansambliai.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra teikti paslaugas Universiteto bendruomenei – kurti ir palaikyti Universiteto bendruomenės kultūrinę edukacinę erdvę, Universiteto studentams, darbuotojams ir absolventams suteikti meninės saviraiškos ir kūrybingos asmenybės ugdymo galimybes.

Svarbiausi Centro uždaviniai yra saugoti ir puoselėti ilgametes Universiteto kultūros, meno, dvasinio ugdymo tradicijas, planuoti, organizuoti bei koordinuoti meno kolektyvų veiklą, sudaryti sąlygas studentų meniniam estetiniam lavinimui, reprezentuoti Universitetą šalyje ir užsienyje.

Centras organizuoja ir vykdo koncertus, spektaklius ir kitus renginius studentams, darbuotojams, visuomenei, vykdo Universiteto švenčių, atmintinų datų paminėjimus, rengia  forumus, festivalius, kūrybinius seminarus ir kitus renginius. Centro meno kolektyvai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, dažnai tapdami jų laureatais, laimėdami įvairius prizus ir diplomus, tokiu būdu garsindami savo universiteto vardą pasaulyje.   

Centras daug dėmesio skiria ne tik kultūrinei, meninei, bet ir edukacinei veiklai. Todėl vadovaudamasis Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka, teikia absolventų, kurių studijų metu įgyta papildoma menų ugdymo kultūrinė kompetencija gali būti įrašyta į aukštojo mokslo diplomo priedėlį, sąrašus Universiteto padaliniams bei išduoda pažymas apie absolventų studijų metu atliktą meninę veiklą.